Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Kierowców w Katowicach donosi, że zmianie ulegną pytania testowe na  kategorię B, C oraz D  (treść ogłoszenia można znaleźć  tutaj).  Aktualną bazę pytań oraz wprowadzone w niej zmiany pobrać można z naszej strony:


Data aktualizacji: 03.01.11, pliki pobrane zostały ze strony Ministerstwa Infrastruktury, spod adresu http://www.mi.gov.pl/2-48246a2fa006e-1792131.htm.