Kategoria prawa jazdy
Teoria
Praktyka
całość
AM 30,00 zł 140,00 zł 170,00 zł
A, A1, A2 30,00 zł 180,00 zł 210,00 zł
B 30,00 zł 140,00 zł 170,00 zł
B1, C1, D1, T 30,00 zł 170,00 zł 200,00 zł
C, D 30,00 zł 200,00 zł 230,00 zł
B+E 200,00 zł 200,00 zł
C1+E, C+E, D1+E, D+E 245,00 zł 245,00 zł

W przypadku niestawienia się na egzamin, w celu zarejestrowania się na kolejny termin zostanie pobrana od zdającego opłata 100 % kosztu kolejnego egzaminu, zgodnie z powyższym zestawieniem.

Zniżka w wysokości 50 proc. za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, a jazda odbywa się pojazdem tej osoby.

Opłata za wydanie prawa jazdy: 100,50 zł