Oferta

 • Metoda MAG

  Polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego, który powstaje między elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Zarówno łuk, jak i powstałe tzw. jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego. Metoda MAG wykorzystywana jest do trwałego łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.

 • Metoda TIG

  Polega na spawaniu łukowym elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej. Łączenie uzyskuje się poprzez stopienie metalu spawanych elementów i materiału dodatkowego temperaturą łuku elektrycznego. Osłona gazowa ma za zadanie chronić ciekły metal spoiny oraz miejsce spawania przed dostępem funkcjonujących w atmosferze gazów.

 • Metoda elektryczna 111

  Polega na spawaniu łukowym ręcznym elektrodą otuloną. Efektywne połączenie powstaje w wyniku stopienia topliwej elektrody i materiału spawanego temperaturą łuku elektrycznego. Na spoinę złącza składają się metaliczny rdzeń elektrody, metaliczne składniki otuliny oraz nadtopione brzegi spawanego materiału.

 • https://www.odeka.pl/images/MMA111.png
 • Metoda gazowa 311

  Polega na spawaniu poprzez nagrzewanie płomieniem i stapianie brzegów łączonych elementów oraz dodawanego spoiwa. Płomień powstaje ze spalania się gazu palnego (najczęściej acetylenu – C2H2) w atmosferze tlenu lub powietrza.