Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych w naszym Ośrodku Szkoleniowym są realizowane zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z późniejszymi zmianami.

Cennik

Kurs

Kategoria
Cena
Ilość godzin klasa określana w świadectwie
Koparkoładowarki 1800 134h (52h teorii + 82 praktyki) Wszystkie kl. III
Koparki jednonaczyniowe 1800 134h (52h teorii + 82 praktyki) do 25t. kl. III
Koparki jednonaczyniowe 2700 175h(68h teorii + 107h praktyki) wszystkie, kl. III i I
Ładowarki jednonaczyniowe 1800  234h(52h teorii + 82h praktyki) do 20t. kl. III
rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż 1300  80h (40h teorii + 40h praktyki) brak klas
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym 600  36h(22h teorii + 14h praktyki) brak klas
Podwyższenie uprawnień dla operatora koparek jednonaczyniowych klasy III do klasy I 1000 41h(16h teorii + 25h praktyki) III do I
Podwyższenie uprawnień dla operatora ładowarek jednonaczyniowych klasy III do klasy I 1000 41h(16h teorii + 25h praktyki) III do I

Wymagania

 • Operator koparkoładowarek, wszystkie, kl. III
  • Ukończenie 18 lat
  • Wykształcenie podstawowe
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparkoładowarek
 • Operator koparek jednonaczyniowych do 25t. kl. III
  • Ukończone 18 lat
  • Wykształcenie podstawowe
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparek
 • Operator koparek jednonaczyniowych wszystkie kl. I
  • Ukończenie 18 lat
  • Wykształcenie podstawowe
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy jako operator koparkoładowarek
 • Podwyższenie uprawnień dla operatora koparek jednonaczyniowych klasy III do klasy I
  • Posiadanie uprawnień operatora koparek jednonaczyniowych w zakresie III. klasy uprawnień
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych do 20t. kl. III
  • Ukończone 18 lat
  • Wykształcenie podstawowe
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy jako operator ładowarek
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych wszystkie kl. I
  • Ukończone 18 lat
  • wykształcenie podstawowe
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do pracy jako operator ładowarek
 • podwyższenie uprawnień dla operatora ładowarek jednonaczyniowych klasy III do klasy I
  • Posiadanie uprawnień operatora ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III. klasy uprawnień

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA DWÓCH SPECJALNOŚCI NA JEDNYM KURSIE NP. KOPARKOŁADOWAREK Z KOPARKAMI JEDNONACZYNIOWYMI

 • Montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych – montaż i demontaż
  • Ukończone 18 lat
  • Wykształcenie podstawowe
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań jako montażysta rusztowań

Zdjęcia