Kategoria
Cena
Ilość godzin
A, A1, A2 1800 zł 30 godzin teorii i 20 godzin jazd
B 2300 zł 30 godzin teorii i 30 godzin jazd
C 3200 zł 20 godzin teorii i 30 godzin jazd
C+E 3200 zł 0 godzin teorii i 25 godzin jazd
D z C 4000 zł 20 godzin teorii i 40 godzin jazd
Dla naszych kursantów z kat. C cena kursu na C+E wynosi 2900 zł !!!

W cenie kursu dla każdej kategorii – materiały pomocnicze przygotowujące do egzaminu.

Jazdy dodatkowe:

Kategoria
Ceny dla naszych kursantów
Ceny dla kursantów spoza ośrodka
B 60 zł/godz. 70 zł/godz.
C, C+E 100zł/godz. 120 zł/godz.

Za każde 10 godzin jazdy dodatkowej otrzymujesz dodatkową godzinę ZA DARMO!