Od stycznia 2011 roku Ośrodki Szkolenia Kierowców zostaną objęte 23-procentowym podatkiem od towarów i usług. Rozwiązania takie przyjęli posłowie z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku VAT zakłada, że od 1 stycznia 2011 roku działalność w zakresie prowadzenia OSK zostanie opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 23 proc. Procedowana ustawa zakłada, że m.in. zmiany w art. 43 ustawy, które wyłączają kursy prawa jazdy z usług zwolnionych z podatku VAT. Do tej pory OSK korzystały z tych ulg na podstawie załącznika nr 4 do ustawy zawierającego wykaz usług zwolnionych z VAT-u (kwalifikując kursy na prawo jazdy jako usługi w zakresie edukacji). Nowelizacja zakłada likwidację załącznika i przeniesienie uregulowań dotyczących tej tematyki (w uszczuplonej formie) do treści ustawy. Szkolenie kierowców nie będzie już zwolnione z VAT-u.